Ti si ovdje : Home // Priče // Priče Drage Mihaljevića // Obiteljska loza "pravih" Mihaljevića I

Obiteljska loza "pravih" Mihaljevića I

IspisE-mail Autor Drago Mihaljević Četvrtak, 21 Siječanj 2016 00:00

pisanjeOva grana "pravi" Mihaljevića potomci su drugog Petrova sina kome je bilo ime Ivan i od koga su svi današnji Mihaljevići koje smo uobičajili zvati "Barišići", "Kulčani" i "Martinovići" ili kako bi rek'o Bože Jakin "Međa" 

 

 

 

1.2.  IVAN sigurno sin starog Petra, što potvrđuje natpis na Petrovu grobu povezan s natpisom na grobu Ivanove žene Matije, umro 1868. s 95 godina, ćaća fra Ive Mihaljevića.
          Matija Đerek iz Šujice, umrla 1876. sa 80 g. «žena pok. Ivana Mihaljevića, majka fra Ive Mihaljevića paroka u Kupresu»
Dica: Luka 1821., Ante 1824., Filip 1826., Mate 1829., Petar 1831., Petar 1832.+, Ana 1839., Luka ili Luca 1848. 

                                                          "BARIŠIĆI"
                                         
1.2.1. LUKA sin Ivana i Matije Đerek, r. 1821. umro 1900. sa 80 godina od „kapi“ („ ispovidit se nije znao, pričestit se nije mogao, pomazan“)
          1. Anica Karstanović iz Šuice, vinčani 1843., umrla 1898.
Dica: Ruža 1844., Jakovica 1846., Stipan 1848. , Mara ili Marko 1851., Ivana, Ivan 1853., Mate 1856., Bariša 1858.+, Jozo 1860.+, Bariša 1863.,
          2. Anica Knežević, druga žena koja ga je i ukopala

                                                          Stipanovi

1.2.1.1. STIPAN sin Luke i Ane Krstanović, r. 1848. umro 1930. od starosti, ukopala žena Kaja Ljubičić
          1. Matija Mihaljević iz Zagoričana, vinčani 1869., umrla 1880. s 28 godina
Dica: Ilija 1872., Jozo 1874/75., Jure 1878.
          2. Anica Ćurić  iz Podhuma, r. 1862., vinčani 1888., umrla 1889. s 27 godina od "nestašice menstrue"
          3. Kaja Ljubičić, vinčani 1895. umrla 1938. od astme, oko 80 godina
Dica: Pavo 1897.  

1.2.1.1.1. ILIJA sin Stipana i Matije Mihaljević, r. 1872., umro 1955.           
          Marta Galić (u SD piše Ljubić), r. oko 1877., vinčani 1896., umrla 1957.
Dica: Ante 1902. i Hrvoja 1908.g  

1.2.1.1.1.1. ANTE sin Ilije i Marte Galić, r. 1902., umro 1936. od čira na crijevima.           
          Jela Babić iz Podhuma, r. 1907., priudala se u Srđeviće za Mamića 1938.
Dica: Matija 1928., Stjepan 1932.+ slabost, Danica 1934.+ slabost, Marko 1936.+ vrućica, Anđa 

1.2.1.1.1.2. HRVOJA sin Ilije i Marte Galić, r. 1908. umro 1945. od tifusa                
          Anica Sučić iz Lusnića, r. 1913., vinčani 1931., umrla …
Dica: Vinko 1932.+ vrućica, Vinko 1933., Marko 1936.+, Dragica 1937., Celija 1939. i Jela 1941.+ kašalj 

1.2.1.1.1.2.1. VINKO sin Hrvoje i Anice Sučić, r.1933. - najbolji majstor u selu           
          Milka Mihaljević iz Zagoričana, r. 1934. vinčani 1953., umrla 1997.
Dica: Jela 1954., Hrvoje 1956., Zdravko 1958., Darinko-Ivo 1960., Mirjana 1966. 

1.2.1.1.1.2.1.1. HRVOJA sin Vinka i Mile Mihaljević r.1956.             
          Jela Krišto iz Zagoričana, r.1961., vinčani 1978.
Dica: Igor 1979., Ivica 1981. – poginuo u automobilskoj nesreći 1998. i Marko-Hrvoje 1989. 

1.2.1.1.1.2.1.1.1. IGOR sin Hrvoje i Jele Krišto r.1979.           
          Marina Mišković iz Lipe, r.1981., vinčani 2004.
Dica: Ivica 2005.  

1.2.1.1.1.2.1.2. ZDRAVKO sin Vinka i Mile Mihaljević r.1958., odselijo u Osijek          
          Blaženka Kostelac iz Vinkovaca, r. 1961., vinčani 1982.
Dica: Vinko 1985. i Hrvoje 1989. 

1.2.1.1.1.2.1.3. DARINKO sin Vinka i Mile Mihaljević r.1960., odselijo u Livno          
          Dobrila Ledić iz Livna, r. 1960. vinčani …
Dica: Mila 

1.2.1.1.2. JOZO (Joko) sin Stipana i Matije Mihaljević, brat Ilijin, r. 1875., umro 1939. od "srdobolje"
          Mara Pervan, r. 1882., vinčani 1900., umrla 1959.
Dica: Marko 1904., umro 1925. od «prehlade, umro u bolnici u Omišu kao vojnik, pokopan u Omišu», Milka 1907., Ruža 1910., Ana 1915., Pavo 1918., Marko 1925.+1929. od "grlice" 

1.2.1.1.2.1.  PAVO sin Joze i Mare Pervan, r. 1918., umro 1957.
          Antonija Ivković iz Zagoričana, r. 1922., vinčani 1941., umrla 1989.
Dica: Draga 1947. Jozo 1949., Stipan 1953. 

1.2.1.1.2.1.1. JOZO sin Pave i Antonije Ivković, r.1949.
           Delfa  Kelava iz Dobrog, r.1952., vinčani 1972.
Dica: Pavo 1974. i Tomislav 1978. 

1.2.1.1.2.1.1.1. PAVO sin Joze i Delfe Kelava, r.1974., odselijo u Zagreb            
          Vinka Grubišić iz Posuškog Gradca, r.1971., vinčani 2001.
Dica: Anita 2002., Josipa 2004., Katarina 2007. 

1.2.1.1.2.1.1.2. TOMISLAV sin Joze i Delfe Kelava, r.1978.           
          Josipa Jurić iz Kralj. Sutjeske, r.1979., vinčani 2004.
Dica: Antonio 2005. 

1.2.1.1.2.1.2. STIPAN sin Pave i Antonije Ivković, r 1953.           
          Branka Mihaljević iz Zagoričana, r. 1959., vinčani 1978.
Dica: Marko 1978., Pavka 1985. i Antonija 1990. 

1.2.1.1.2.1.2.1. MARKO sin Stipana i Branke Mihaljević, r.1978.           
          Marina Perković iz Glavica, r.1985., vinčani 2005.
Dica: Marija 2006., Stipe 2008. 

1.2.1.1.3. JURE sin Stipana i Matije Mihaljević, brat Ilijin i Jokin, r. 1878., umro 1947.           
          Anuška Kelava r.1883., vinčani 1903., umrla 1956.

Dica:


1.2.1.2. IVAN (Ivanko) sin Luke i Ane Krstanović (brat Stipanov, Matin i Barišin), r. 1853., umro 1899., od „zatvora“.
          Mara Ivković (Mala) iz Zagoričana, r.1857. vinčani 1876., umrla 1928. "od debele, od vodene"
Dica: Ruža 1878., Kaja 1880, Marko +1885. s 3 godine od "grkonjače", Dragojka 1885., Jakovica - umrla 1905. od sušice s 18 godina, Mara 1889.+, Ruža 1892., Ivan 1896. umro s 4 miseca  

                                                       Matini 

1.2.1.3. MATE sin Luke i Ane Krstanović (brat Stipanov, Ivankov i Barišin), r.1856. umro 1927. od gripe           
          Matija Matić iz Vidoša, r. 1861., vinčani 1881., umrla 1939. od "zaduha"
Dica: Nikola 1882. + od slabosti, Jandre 1885. + s 3 godine, Olga umrla 1893. s 2 godine, Jandre 1888., Ante 1894., Niko 1900. 

1.2.1.3.1. JANDRE sin Mate i Matije Matić, r. 1888. umro 1943. od tifusa            
          Ivka Kelava, r.1887?., vinčani 1909., umrla …
Dica: Luka 1910., Luca 1920., Ljuba 1923., Franjka 1926.+1929. od "grlice", Mate 1928., Frano 1931. 

1.2.1.3.1.1. LUKA sin Jandre i Ivke Kelava, r. 1910., umro 1977.?           
          Mara Marelja iz Dobrog, r. 1912., vinčani 1933., umrla 1984.?
Dica: imali samo žensku dicu: Delfa 1935. udana Grgić živi u Velikoj, Franjka 1937. udana Grgić živi u Sv. I. Zelini, Milka 1940. udana Duvnjak živi u Zagrebu, Kaja 1944. udana Duvnjak živi u Zagrebu, Luca 1947. udana Krišto živi u Tomoslavgradu i Draga 1949. udana Grbavac živi u Iloku. 

1.2.1.3.1.2. MATE sin Jandre i Ivke Kelava, r. 1928., umro 1985.           
          Ivka Periša iz Potočana, r. 1928., vinčani 1953.
Dica: Jandre 1953., Branko 1959. 

1.2.1.3.1.2.1. JANDRE sin Mate i Ivke Periša, r.1953.           
          Branka Šesto iz V. Kablića, r.1952., vinčani 1978.
Dica: Bože 1978., Ivan 1981. 

1.2.1.3.1.2.1.1. BOŽE sin Jandre i Branke Šesto, r.1978.           
          Katarina Pervan iz Smričana, r.1978., vinčani 2003.
Dica: Matej 2005. 

1.2.1.3.1.3. FRANO sin Jandre i Ivke Kelava, r. 1931., umro …           
          Janja Ivković iz Zagoričana, r. 1927., vinčani 1957.
Dica: Nisu imali dice 

1.2.1.3.2. ANTE (Ćitov) sin Mate i Matije Matić (brat Jandrin), r. 1894., odselijo 1958. u Lipovac
          1. Celija Kelava iz Dobrog, r. 1895., vinčani 1919., umrla 1920. u porodu
Dica: Marijan 1920.+1921.
          2. Luca Jozić iz Grgurića, r. 1903., vinčani 1921., umrla 1926.   
Dica: Ruža 1926.+1926.
          3. Kata Brnić r. Salapić, r. 1905. iz Bile, vinčani 1928.
Dica: Nikola 1932., Ivo 1934., Anđa, Ilinka, Suza, Jakov 1937.+, Luca 1942.+, Suzana 1947. 

1.2.1.3.2.1. NIKOLA sin Ante i Kate Salapić, r. 1932., odselijo s ocem 1958. u Lipovac
          1. Kata Grgić - razveli se 1969.
Dica: Marjan 1960. umro 1992. i Marica 1958. umrla 1988.
          2. Slavka Mihaljević iz Potočana, r. 1938., vinčani 1972.
Dica: Antun 1976. i Damir 1978. 

1.2.1.3.2.2. IVO sin Ante i Kate Salapić, r. 1934.           
          Antonija Džeko iz Zagoričana, r. 1936., vinčani 1958.
Dica: 

1.2.1.3.3. NIKO (Nine) sin Mate i Matije Matić (brat Jandrin), r. 1900. umro 1955.           
          Janja Ćavar iz Glamoča-Kopić, r. 1906., vinčani 1924., umrla 1960.
Dica: Ljeposava 1925., Cela 1927., Mara 1929.+, Stana 1937.+, Jela 1943., Matija 1940., Marica 1948.? 

                                                        Barišini 

1.2.1.4. BARIŠA sin Luke i Anđe Krstanović (brat Stipanov, Ivankov i Matin), r.1863., umro 1943. od tifusa. Bio glavar najveće seoske zadruge od 50-ak osoba, iako je bio najmlađi brat. M. Dž. navodi da je im'o 1000 ovaca i stotine koza. Kao seoski knez iš'o kod cara u Beč, di je i slikan s velikim komadom mesa u ustima, što je i u novinama izašlo. Kad bi netko imao tu sliku da je objavimo?
          1. Luca Ivković iz Zagoričana, umrla 1912. s 49 godina od "bolesterca"
Dica: Ruža umrla 1887., Pere 1888., Niko umro 1892., Ivo 1893., Mara umrla 1917. od sušice s 17 godina
          2. Ruža Tomasović-Šimić iz Galečića, r. 1880., vinčani 1914. (udovica), umrla 1985.
Dica: Stipe 1915., Mirko 1917., Marjan 1921. umro 1948. kao vojnik u Beogradu 

1.2.1.4.1. PERE sin Bariše i Luce Ivković, r 1888., umro 1940. "srčana bolest", u SD piše 1942.?           
          Ruža Mišković r 1890., vinčani 1908., umrla 1927. iza poroda
Dica: Ivan 1910., Anđa 1912., Milan …, Ilka 1924., Mara 1927.+1928. (misto rođenja Zagoričani, misto stanovanja Lopatice, a pokopana u Zeleno greblje) 

1.2.1.4.1.1. IVAN (Ivić) sin Pere i Ruže Mišković, r. 1910., umro 1970.
          Zorka Sučić iz Vidoša, r. 1913., vinčani 1933., umrla …
Dica: Ruža 19.., Anđa 1935. + 1937., Jozo 1937., Milka 1940.+1941., Milka 1942.+1944., Jela 1944., Dane 1946.                                             

1.2.1.4.1.1.1. JOZO (Jojica) sin Ivana i Zore Sučić, r.1937., odselijo u Split
          Zorka Tomas iz V. Kablića, r.1953.
Dica: dvoje dice 1+1 Irena r. u Berlinu 1974. i …. 

1.2.1.4.1.1.2. DANE sin Ivana i Zore Sučić, r.1946., odselijo u Livno           
          Željka Knežević iz Sarajeva, r. 1956., vinčani …
Dica: troje dice, jedan sin i dvi ćeri 

1.2.1.4.1.2. MILAN sin Pere i Ruže Mišković (brat Ivićov), r. 19..., umro 19.., bijo partizan pa poslim rata odselijo u Široki, a nakon toga u Livno. O njemu i dici nema podataka u župnim maticama
           …………………………….
Dica: Mirko 1943., Mladen 1955. i jedna ćer udata za Matu Mamića 

1.2.1.4.2. STIPE sin Bariše i Ruže Šimić (brat Perin po ocu), r. 1915., umro 1998.           
          Ljuba Marelja iz Dobrog, r. 1919., vinčani 1938.
Dica: Ante 193…, Bariša 1943., Jozo 1946., Mate 1949., Draga 19…., Milka 1955. 

1.2.1.4.2.1. ANTE (Antić) sin Stipe i Ljube Marelja, r. 1939. Odselili u Australiju 1969.          
          Nevenka Zrno iz Galečića, r. 1945., vinčani ...
Dica: Željka rođena u Zagoričanima 1968., Draga rođena u Sydneyu 1972. (udana za Rimca iz Čelebića) i Stipe rođen u Sydneyu 1973., svi udani i oženjeni i imaju dicu.

1.2.1.4.2.2. BARIŠA (Bare) sin Stipe i Ljube Marelja, r.1943., odselili u Split 
            Ana Marinčić iz Dobrog, r.1953., vinčani 1969.
Dica: Zora 1970., Zoran 1972. 

1.2.1.4.2.3. JOZO (Joja) sin Stipe i Ljube Marelja, r.1946. odselijo u Livno
          Mara Šimić iz Galečića, r.1947., vinčani 1969.
Dica: Dražena 1970., Gordana 1971.  

1.2.1.4.2.4. MATE sin Stipe i Ljube Marelja, r 1949., odselili u Livno           
          Zorana Krišto iz Zagoričana, r. 1955., vinčani 1975.
Dica: Marijan 1975. 

1.2.1.4.3. MIRKO sin Bariše i Ruže Šimić (brat Stipin), r. 1917., umro 1993.           
          Ana Ivković iz Zagoričana, r. 1921., vinčani 1940., umrla …
Dica: Danica 1940., Dragun 1942., Milan 1944., Rade 1948. 

1.2.1.4.3.1. DRAGO (Dragun) sin Mirke i Ane Ivković, r. 1942., odselijo u Livno           
          Kata Mihaljević iz Zagoričana, r.1946., vinčani 1965.
Dica: Mirjana 1965., Ninka 1970., Dijana 1974. 

1.2.1.4.3.2. MILAN sin Mirke i Ane Ivković, r. 1944.           
          Finka Marelja iz Dobrog, r.1953., vinčani 1970.
Dica: Ante 1974., Brane 1977. i Ivana 1988. 

1.2.1.4.3.2.1. ANTE sin Milanov i Finke Marelja, r.1974., odselijo u Livno 
          Antonija Vukadin s Držanlija, r.1980., vinčani 2002.
Dica: za sad čini mi se dvije ćeri 

1.2.1.4.3.2.2. BRANISLAV sin Milanov i Finke Marelja, r. 1977., odselijo u Livno           
          ………………
Dica: 

1.2.1.4.3.3. RADE sin Mirke i Ane Ivković, r. 1948., prvi iz našeg zaseoka završio višu školu, odselijo u Bugojno             
          …………..…. iz Bugojna 
Dica: jedno žensko   


1.2.1.4.4. MARJAN sin Bariše i Ruže Šimić (brat Stipin i Mirkin), r. 1921., umro 1948. kao vojnik u Beogradu
          Janja Pendić-Mihaljević iz Zagoričana, r. 1922., vinčani 1947., priudala se u Potočane
Dica: Gata (valjda Agata) 
  

                              KULČANI


1.2.2. MATE sin Ivana i Matije đerek (brat Lukin), r. 1829. umro 1911.           
          1. Cvita ćurković iz Kazaginca, r.1835., vinčani 1855., umrla 1858.
Dica: Matija 1857.
          2. Ruža Ćosić iz Prisoja, umrla 1896. sa 60 godina, od zaduhe
Dica: Ante 1860.+, Petar 1862.+, Mate 1863., Filip 1866., Mara 1868.+1888., Ivan 1870.+, Tomica 1872., Ante 1874., Marta ili Matija 1876.+, Ivan 1878.

                                                                        Malikići

1.2.2.1. MATE (Malika) sin Mate i Ruže ćosić, r.1863.+1917. u 53. godini od zaduhe
          Kaja Ivković, r. 1857, vinčani 1881.,
Dica: Stipan 1882., Matija 1885.+, Jozo 1886., Pere 1889.+, Pere 1890., Tomica 1893., Janja 1895. 

1.2.2.1.1. JOZO sin Mate i Kaje Ivković, r. 1886., umro 1973.
          Kata Erceg  r.189.., vinčani 1907. ("uz dozvolu dosadašnjeg župnika"), umrla 1979.
Dica: Marko umro 1918. sa 7 godina, Pavo 1914. «umro u Njemačkoj od sušice (Minhen)», Mate 1917. neoženjen, partizani ga strijeljali 1945. u Livnu, Marko 1920. neoženjen kao hrvatski vojnik nestao u vrime 2. svjetskog rata, Jure 1926., Srećko 1933.+1933.

1.2.2.1.1.1.  JURE sin Joze i Kate Erceg, r 1926., umro 2003.
          Jela Mihaljević iz Potočana, r.1928., vinčani 1948.
Dica: Mate 1949.+1955., Kaja 1952., Matija 1955., Branka 1959., Zdrava 1962, Željko 1967., Mate 1970., Josip 1974. 

1.2.2.1.1.1.1. ŽELJKO sin Jure i Jelice Mihaljević, r. 1967., odselijo u Zagreb 199..,
          Zorica Perić iz Duvna, r.1971., vinčani 1992.
Dica: Katarina 1993., Ružica 1995., Ivan 1997., Jure 2003. 

1.2.2.1.1.1.2. MATE sin Jure i Jelice Mihaljević, r. 1970.
          Marija Maganjić iz Orguza, r.1974., vinčani 2001.
Dica: Matino 2002. 

1.2.2.1.1.1.3. JOSIP sin Jure i Jelice Mihaljević, r. 1974.           
          Ivana Grgić iz Livna, r.1978., vinčani 1999.
Dica: Tomislav 2001., Jure 2003., Andrea 2004., Paula i Darija 2005.(bliznad) 

1.2.2.1.2.  PERE sin Mate i Kate Ivković (brat Jozin), r. 1890. umro 1965.
          Milka Mihaljević iz Podhuma, r. 1897., vinčani 1914., umrla 1965.
Dica: Jandre 1918., Stipe 1927., Niko 1930., Tome 1934. 

1.2.2.1.2.1.  STIPE sin Pere i Mile Mihaljević, r. 1927., umro 1995.
          Matija Lujić iz Dobrog, r. 1930., vinčani 1958.
Dica: Kata-Zorka 1958., Marija 1960., Mara 1962., Milan 1965. - poginuo 1985. u prometnoj nesreći u Titovu Užicu na vojnoj vježbi, Milka 1967. 

1.2.2.1.2.2.  NIKO sin Pere i Milke Mihaljević, r. 1930. – otiš'o na ženistvo kod Zubera, umro 19..
          Jela Mihaljević-Zuber, r. 1929., vinčani 1954.
Dica: Kaja 1955., Branko 1957., Darinko 1964.,   

1.2.2.1.2.2.1. DARINKO sin Nike i Jele Mihaljević-Zuber, r.1963.
          Katica Andabaka iz Šibenika, r. 1965., vinčani 1993.
Dica: Nikolina 1993., Ivica 1996., Zvonimir 1997., Duje 2005. 

1.2.2.1.2.3.  TOME sin Pere i Milke, r. 1934.
           Danica Mihaljević iz Zagoričana, r. 1940., vinčani …, odselili u Livno
Dica: Goran 1959. , Mladen 1964. 

1.2.2.1.2.3.1. GORAN sin Tome i Danice, r.1959.           
          Zdenka Jozić iz Vidoša, r.1961., vinčani ...
Dica: Dragan 1985. i Ivan 1987. 

                                                               Filipovi

1.2.2.2.   FILIP sin Mate i Ruže Ćosić (brat Malikin), r. 1866. umro 1905.
              Matija Hrga, vinčani 1887.
Dica: Mara 1891., Ilija 1893., Ilija 1895., Jako 1899., Ruža umrla 1904. od grlobolje s 2 g.

1.2.2.2.1. ILIJA sin Filipa i Matije Hrga, r. 1895., umro 1972.?
          Matija Sučić iz Vidoša, r. 1897., vinčani 1918., umrla 1990.
Dica: Filip 1924.+, Dragutin 1925.+, Stana 1928.+, Ilarij 1929., Stipe 1932.+, Pavo 1942.+1970., Kata 1937.+, Ante 1938.+

1.2.2.2.1.1. ILARIJE (Mile) sin Ilije i Matije Sučić, r 1929.
          1.  Marija Mihaljević-Zuber, r.1927.?, vinčani 1952., umrla 1975.?
Dica: Ante 1953., Kaja 1955., Zdravko 1961.           
          2.  Marta Grgić iz Potočana, r.1933. 

1.2.2.2.1.1.1. ANTE sin Mile i Marije Mihaljević, r.1953., odselijo u Livno
          Cela Ivković iz Zagoričana, r.1955., vinčani 1974.
Dica: Mario 1977., Kažimir 1979., Ilija 1984. 

1.2.2.2.1.1.1.1. MARIO sin Ante i Cele Ivković, r. 1977., odselijo u Šibenik
          ...................
Dica:

1.2.2.2.1.1.2.  ZDRAVKO sin Mile i Marije, r. 1961. odselijo u Zagreb 
          Katica-Branka Tomić iz V. Kablića, r.1965., vinčani 1987.
Dica: Tomislav 1988., Filip 1992., Dominik 1994. 

1.2.2.2.2. JAKOV sin Filipa i Matije Hrga, r. 1899. umro 1958. (ubijo ga konj)
          Milka Marelja iz Dobrog, r. 1907., vinčani 1926., umrla1969.
Dica: Janja 1930., Ivo 1932., Filip 1935.+

1.2.2.2.2.1. IVO sin Jakova i Milke Marelja, r.1932.
          Jela Mihaljević-Zuber, r. 193.., vinčani 1952., umrla...
Dica: Željko 1955., Ana 1957., Zdenka 1964.  

1.2.2.2.2.1.1. ŽELJKO sin Ive i Jele Mihaljević r. 1955., odselijo u Livno, umro 200.,
          Marija Ivković iz Zagoričana, r. 1958., vinčani 1974.
Dica: Milka 1974., Marina 1977., Mario 1981., Ivica 1994. 

1.2.2.2.2.1.1.1. MARIO sin Željka i Marije Ivković, r.1981.           
          Marija Jagnjak ?, r.1984., vinčani 2007.
Dica: 

                                                Čantrini

1.2.2.3. ANTE sin Mate i Ruže ćosić (brat Malikin), r. 1874.+1949.
          Ivka Krišto r. 1872., umrla 1960.
Dica: Niko 1900., Mirko 1904.+1916. utopio se u zdencu, Mirko 1918. 

1.2.2.3.1. NIKO sin Ante i Ivke Krišto, r.1900., umro 1943., otišao na rad u Njemačku, zaratilo i više se nije vratio, umro u Berlinu od upale pluća
          Janja Mandić iz Dobrog, r. 1904., vinčani 1926., priudala se u Dobro 1945.
Dica: Franjka udala se za Matana Perišu kao udovca 

1.2.2.3.2. MIRKO sin Ante i Ivke Krišto, r.1918., umro 1989.
          1. Agata Brnić iz Dobrog, r. 1923., vinčani 1946., umrla 1963.
Dica: Draga 1955. i Ante 1961.           
          2. Cela Mihaljević iz Zagoričana, divojka, r.1927., vinčani 1963.
Dica: Ivanka 1964. i Janja 1965. 

1.2.2.3.2.1. ANTE sin Mirke i Agate Brnić, r. 1961., umro 2005.
          Anđelka Šimić iz Šujice (Galečića), r.1963., vinčani 1992.
Dica: Agata 1994., Tomislav 1995.

                                                       Ivanovi

1.2.2.4.  IVAN sin Mate i Ruže Ćosić (brat Malikin), r. 1878.+1958.
          Kata Bandov iz Dole, r. 1882., vinčani 1900., umrla 1967.
Dica: Anđa umrla 1904. od grlobolje s 2 godine, Anđa umrla 1906. od slabosti s 1 godinom, Kaja 1907., Stipe 1910., Ruža 1913., Ilka umrla 1918. s pola godine,  Ambroža 1921. hrvatski vojnik „nestao“ 1945. 

1.2.2.4.1. STIPE sin Ivana i Kate Bandov, r. 1910., otiš'o na rad u Belgiju, odatle se početkom 1934. priključio Ustaškom pokretu. Kao hrvatski vojnik nestao 1945. u Bleiburgu, «nema ga»           
          Božica-Zorka Milavić iz Lopatica, r. 1911., vinčani 1941.  SD piše da živi «u Lopaticama s djetetom» i "ima djete Iva, nezak» r. 1949.
Dica: bez dice
  

 

                                                      "MARTINOVIĆI"

1.2.3. PETAR sin Ivana i Matije Đerek, r. 1831/32., umro …
          Anđela Tomasović iz Eminova sela, kako piše pri vinčanju 1859. ili Anđa Grgić iz Potočana kako piše pri rođenju dice, umrla 1896. od zaduhe s 55 godina
Dica: Martin 1862.+ , Bože 1863., Martin 1865., Jandre 1867., Ivan 1869., Drago 1871, Anđa 1871., Kata 1876., Nikola, Kata 1884.+
Za ovo nisam još siguran radi li se o jednoj ili o dvi osobe. Sigurno je samo da su se Grgići često prezivali Grgić-Tomasović ili Tomasović-Grgić 

1.2.3.1. BOŽE r.1863. sin Petra i Anđe Grgić, umro 1944.
          Jakovica Ljubićić iz Prisoja, umrla 1904. od "mokraće" s 38 godina
Dica: Dragojka 1883., Ivo 1894.+, Anđa 1897.+, Zorka, Anto 1900. 

1.2.3.1.1. ANTE sin Bože i Jakovice Ljubičić, r. 1900., umro 1987.
          Ivka Periša iz Potočana, r.1897.?, vinčani 1918., umrla 1958.
Dica: Jakovica r.1919., udana 1938. za Pavu Ivkovića koji je poginuo, „satrla ga kola sjena“, a ona sa sedmero dice prišla živiti kod ćaće Ante u Mihaljeviće 

1.2.3.2. MARTIN sin Petra i Anđe Grgić, Božin brat, r.1865.+1938.  
          Ruža Mihaljević-Zuber, r.1866., vinčani 1886., umrla 1938., "vodena bolest"
Dica: Zorka 1887., Paškal 1888., Kata umrla 1891.+, Mate 1891.+, Mate 1893.+, Ilija 1896. +, Vjekoslav 1899., Ivan 1905. i Pere 1909. 

1.2.3.2.1. PAŠKAL (Paško) sin Martinov i Ruže Mihaljević, r.1888. umro 1951.? S bratom Ivanom 1941. otiš'o u Slavoniju i naselili se u selu Nijemci, odakle ji je nova vlast deportirala 1946. natrag u Livno           
          Ivka Brešić (Neta) s Megdana, r. 1887., vinčani 1909., umrla vj.1963.
Dica: Pavo 1912., nije se ženio, umro 1931. padavica, Jakov  1920. i Tadija 1923. nestali u 2. svj. ratu kao pripadnici HV-a , Ivo 1929.+1931. 

1.2.3.2.2. VJEKOSLAV (Kosan) sin Martinov i Ruže Mihaljević-Zuber, r. 1899.           
          Ilka Krišto iz Eminova sela, r. 1904., vinčani 1928.
Dica: Ilija 1928., Marko 1935., Jure 1938., Mate 1948., Iva i Anđa  

1.2.3.2.2.1. ILIJA sin Vjekoslava i Ilke Krišto, r.1928., umro 1997.
          1. Ljuba Mihaljević iz Zagoričana, r. 1924., vinčani 1952.
Dica: Ruška 1953., Mira-Marija 1957., Draga 1959., Mirjana 1963.           
          2. Jela Brzović iz Šujice, r.1926., vinčani 1967., umrla 2003.
Dica: Ana 1972. 

1.2.3.2.2.2. MARKO sin Vjekoslava i Ilke Krišto, r.1935. U SD piše «Ugovorno se ženi i preselio», umro ......, pokopan negdi u Srbiji            
          1. Luca Ančić iz Blažuja, r. 1927.
Dica: dva sina
           2. ............
Dica:

1.2.3.2.2.3. JURE sin Vjekoslava i Ilke Krišto, r.1938., odselijo u Livno  
          Stana Šimić iz Šuice, r.1940., vinčani 1964.
Dica: Jakov 1964.i Ilinka 1976. 

1.2.3.2.2.4. MATE (Marcel) sin Vjekoslava i Ilke Krišto, r.1948., odselijo u Zagreb, umro 2008.           
          Jela Krišto iz Zagoričana, r.1957., vinčani 1974.
Dica: Mario i Marijana 1976. 

1.2.3.2.3. IVAN sin Martinov i Ruže Mihaljević-Zuber, r.1905. umro 1958.            
          Mara Ljubičić (Stipanjićka) iz Duvna, r. 1912., vinčani 1936.
Dica: Imali 12 dice od koji priživili samo Ana udala se u Vinkovcima, danas živi u Australiji i ima dvi ćeri, Cvita (časna sestra) umrla 1996., Milan 1955. 

1.2.3.2.3.1. MILAN sin Ivana i Mare Ljubičić, r.1955., s materom odselijo u Vinkovce zatim priselili u Zagreb. Prvi iz našeg zaseoka stekao visoku školsku naobrazbu, kasnije magistrirao i doktorirao, za sada jedini iz sela
          Milica Mardešić iz Zagreba, vinčani 1979.
Dica: Ivan 1986., Ana 1989. i Josip 1992.  

1.2.3.2.4. PERE sin Martinov i Ruže Mihaljević-Zuber, r.1909., otiš'o u vojsku 1932. u Bačku, nakon isluženja ostao u Subotici iz koje se 1939. odselijo u Vinkovce             
          Matija Vasilj iz Međugorja, r. 1921.
Dica: Hrvoja 1948., Matrin (Krešo) 1950. i Ruža 1953. 

1.2.3.2.4.1. HRVOJE r. 1948, umro 1994., sin Pere i Matije Vasilj           
          Danica Balić r. 1950 u Katunima kod Omiša
Dica: Tomislav 1974., Hrvojka 1978.+1994. i Martina 1981. 

1.2.3.2.4.1.1. TOMISLAV r.1974., sin Hrvoja i Danice Balić           
          Anita Cvitkušić r.1979. iz Gradačca
Dica: Marko 2003. i Mihael 2006. 

1.2.3.2.4.2. MARTIN (Krešo) r.1950. sin Pere i Matije Vasilj           
          Zorica Kovač iz Sota, r.1956., vinčani 1975.
Dica: Krešimir 1975., Mirna 1978. i Hrvoja 1991. 

1.2.4. FILIP sigurno sin Ivana i Matije Đerek (ovaj je negdi odselijo, možda Kupres?)           
          Ana Pavić iz Vržerala (Podhum), vinčani 1851.
Dica: Jozo 1853. u Zagoričanima, Iva 1855. u Zagoričanima, Toma 1857. u Zagoričanima

POčETAK >>>

NATAVAK >>>
Komentari (3)add comment

Nikolina Mihaljević said:

Nikolina Mihaljević
fali mi baba :)
1.2.1.3.1. JANDRE sin Mate i Matije Matić, r. 1888. umro 1943. od tifusa
Ivka Kelava, r.1887?., vinčani 1909., umrla …
Dica: Luka 1910., Franjka 1926.+1929. od "grlice", Mate 1928., Frano 193


ovdje još od dice fali moja baba Ljuba (rođena 1923., udana za crnog Mirku) i sestra joj Luca (rođena 1920. udana u Greguriće, prezime Janković)
February 01, 2014

irena mihaljevic said:

0
Fali mi braco
Dica Joze i Zore su Irena, r. 1974 u Berlinu i Ivica, r. 1977 u Berliu

Pozdrav iz München-a
Irena

------
1.2.1.4.1.1.1. JOZO (Jojica) sin Ivana i Zore Sučić, r.1937., odselijo u Split
Zorka Tomas iz V. Kablića, r.1953.
Dica: dvoje dice 1+1 Irena r. u Berlinu 1974. i ….
March 30, 2017

Ira said:

0
...
Fali mi djed Slavko Mihaljević, od oca Jake i majke Mare rođ.Periša.
Tri njegova sina : Ranko (U Livnu,rođ.1950.,Duško (Split,rođ.1952) i Branko (umro 2013)
Ranko Mihaljević , troje djece (dvije kćerke i jedan sin) ,Duško Mihaljević, dvoje djece (jedan sin i kćerka), Branko Mihaljević (jedna kćerka i dva sina)....
Ili to nisu "pravi" Mihaljevići...
smilies/grin.gifsmilies/grin.gif
November 14, 2019

Napišite komentar
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy

Online

0 korisnika i 4959 posjetitelja online

Novi komentari