Ti si ovdje : Home

Znanstveni radovi M. Mihaljevića

IspisE-mail Autor Milan Mihaljević Nedjelja, 09 Ožujak 2008 13:26

slovoPOPIS RADOVA OBJAVLJENIH U POSLJEDNJIH PET GODINA


A. IZVORNI ZNANSTVENI RADOVI

a) Monografije (knjige)
1. Mihaljević Milan. Slavenska poredbena gramatika: I. Uvod i fonologija, Školska knjiga,
Zagreb 2002.

b) Poglavlja u knjizi
1. Milan Mihaljević. Američka lingvistika, u Zrinjka Glovacki-Bernardi, August Kovačec,
Milan Mihaljević, Dieter W. Halwachs, Karl Sornig, Christine Penzinger, Richard
Schrodt. Uvod u lingvistiku. Školska knjiga, Zagreb 2001: 155-190.

c) Radovi u znanstvenim časopisima
1. Mihaljević, Milan. Veznik "da" u hrvatskoglagoljskim tekstovima. Slavia Meridionalis 4
(2003): str. 9-34.
2. Mihaljević Milan; Reinhart Johannes. The Croatian Redaction: Language and Literature.
Incontri Linguistici 28 (2005): str. 31-82.

d) Radovi u stranim zbornicima
1. Mihaljević Milan. The Structure of Croatian Alternative Questions. Current Approaches to
Formal Slavic Linguistics. Kosta, Peter/Jens Frasek (eds.). Peter Lang (2002): str. 327-
335.
2. Mihaljević Milan. Fonološki sustav najstarijih hrvatskoglagoljskih fragmenata. Bъlgari i
hъrvati prez vekovete. Božilova, Rumjana (red.). Sofija: IK "Gutenberg" (2003): str.
43-57.

e) Radovi u domaćim zbornicima
1. Mihaljević Milan. Minimalistički opis konstituentske strukture glagolskih skupina. Riječki
filološki dani 4. Filozofski fakultet, Rijeka (2002): str. 263-276.
2. Mihaljević Milan. Deklinacija imenica u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima.
Glagoljica i hrvatski glagolizam. Marija-Ana Dürrigl, Milan Mihaljević, Franjo Velčić
(ur.). Staroslavenski institut i Krčka biskupija, Zagreb-Krk (2004): str. 625-636.
3. Mihaljević Milan. O subjektnim rečenicama uz obezličene glagole. Od fonetike do etike:
Zbornik o sedamdesetogodišnjici prof. dr. Josipa Silića. Ivo Pranjković (ur.). Disput,
Zagreb (2005): str. 199-206.
4. Mihaljević Milan. Sveti Pavao u Kopru i druge glagoljaške ludorije. Drugi Hercigonjin
zbornik. Stjepan Damjanović (ur.). Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb (2005): str.
283-290.
5. Mihaljević Milan. Deklinacija pridjeva u najstarijim hrvatskoglagoljskim fragmentima.
Hrvatsko-bugarski odnosi u 19. i 20. stoljeću. Josip Bratulić (ur.). Hrvatsko-bugarsko
društvo, Zagreb (2005): str. 283-296.


B. PRIKAZI
1. Mihaljević Milan. Fonološki opisi hrvatskoga jezika. Jezik 54/4 (2004): str. 155-157.


C. UREDNIčKE KNJIGE
1. Dürrigl Marija-Ana, Milan Mihaljević, Franjo Velčić (ur.). Glagoljica i hrvatski
glagolizam. Zbornik radova s međunarodnoga znanstvenog skupa povodom 100.
obljetnice Staroslavenske akademije i 50. obljetnice Staroslavenskog instituta
(Zagreb-Krk, 2.-6. listopada 2002). Staroslavenski institut i Krčka biskupija, Zagreb-
Krk 2004.


Životopis Milana M.>>>
Komentari (0)add comment

Napišite komentar
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy