Predaja o Sušama

Ispis Autor Drago Mihaljević Utorak, 19 Veljača 2008 08:45

suseDanašnje Suše u Zagoričanima nekada su se zvali Mede. Doselili su iz Žirovića.
"Jednom od nji se mater, koja je ostala udovica, udala za Sušu u Glamoč i privela toga sina, nekoga Matu, sa sobom. Bili su u Glamoču kod jednog age. Jednom loša godina bila, nisu se mogli priranit i odluče da iđu tudalen u Osićane. U Osićanim se nasele di su oni Ivukići, one Kelave, kod Šempine kuće. Tudalen ji onda primisti aga u Kulu, di su Malikići. Iz Kule dođu ovde.


Tu su onda bila četiri brata. Jedan, koji se zvao Nikola, oženi se s Megdana od Duvnjaka. Žena mu se porodi doli i nije tila izać od ćaće i on doli ostade. I tako su današnji Suše koji imaju mlikaru i rade sir naša loza i Mijo Suša čiji se ćaća Pere oženijo od Krišta, a žena mu nije tila od matere Veluše otić i on ode tamo i njegovi su sada kod Krišta".