Ti si ovdje : Home

Obiteljska loza Krišta I

IspisE-mail Autor Drago Mihaljević Subota, 19 Rujan 2009 10:34

kristo_knjiga                                   
                                                                           Bilanovi

Ova grana Krišta potomci su Matinog najstarijeg sina Ivana koji je im'o tri oženjena sina, a od kojih se do danas održala samo loza sina Jandre (Bilana) odnosno njegovog praunuka Jake. Nažalost, od pet Jakini sinova nitko danas ne živi u selu, svi su odselili trbuhom za kruhom, tako da ova grana više ne postoji u selu.

1.1. IVAN najstariji sin Matin, r. 1810., umro 1896. «Privario braću tako da i' je nagovorijo da ne kupuju zemlju od age jer će to i tako biti njijovo. Poslim toga otiš'o kod age i kupijo za sebe Lisičovku i dr. na Kruzima»  
          Ivana Suša iz Zastinja, umrla 1879. sa 70 godina
Dica: Jandre, Petronila, Jakov, Mara, Mate
 
 
 
1.1.1. JANDRE zv. Bilan sin Ivanov i Ivane Suša, r. 1830.
          Ruža Kelava iz Osićana, vinčani 1850., umrla 1835.
Dica: Ivan, Mara, Ilija, Šimun, Agata, Ilija

1.1.1.1. IVAN sin Jandrin, r. 1852., umro 1935. staračka slabost
          Ruža Maglica (Maglić), umrla 1928.
Dica: Ivka, Jozo, Šimun, Kata, Jakov, Pere, Anđa

1.1.1.1.1. JOZO sin Ivanov i Ruže Maglica, r. 1884. – stari Jozo, koga je Milan nacrtao, i čija je slika u samostanu na Gorici
          Sumbulka Mihaljević, r. 1883., vinčani 1906.
Dica: Mate, Milka, Ivka, Ruža, Ana, Verka (Cuna), Ivan – „pogin'o k'o partizan, otirali ga na silu“

1.1.1.1.1.1. MATE sin Jozin i Sumbulkin r.1912., ubili ga partizani 15.12.1942. u Livnu.
          Milka Dalić iz …, vinčani 1933.
Dica:


1.1.1.1.2. ŠIMUN sin Ivanov i Ruže Maglice, r. 1888. - „umro u vojništvu“
          Ruža Mihaljević-Pendić, r. 1889., vinčani 1909., priudala se 1920. u Vržerale
Dica: Pere – bio sakat i nije se ženio, Jakov

1.1.1.1.2.1. JAKOV (Jako) sin Šimunov i Ruže Mihaljević, r. 1911., umro 1993.                    
         Kata Fišić iz Šuice, r. 1919., vinčani 1938., umrla 1999.
Dica: Ruža, Šimun, Frano, Vinka, Jela, Ivo, Mira, Žarko, Zdravko, Stana

1.1.1.1.2.1.1. ŠIMUN sin Jakin i Kate Fišić, r…., odselijo u Australiju
          Janja Vidović iz Dobrog
Dica: tri sina

1.1.1.1.2.1.2. FRANO zv. Panjiško sin Jakin i Kate Fišić, r. 1948., odselijo u Split. Prvi momak iz Zagoričana koji je završio fakultet. Ili drugi. Ne znam tko je prije Frano ili moj srednjoškolski profesor Pavo Krištin?
          Lovorka Mijić iz Splita, r. 1955., vinčani 1983.
Dica: tri sina

1.1.1.1.2.1.3. IVO zv. Luka sin Jakin i Kate Fišić r.1952., otiš'o u Njemačku
          Oženio Švabicu
Dica: jedna ćer ?

1.1.1.1.2.1.4. ŽARKO sin Jakin i Kate Fišić, r.1957., odselijo u Slavoniju pa u Zagreb
          Marija Soltoković iz Sl. Broda, r.1958., vinčani 1985.
Dica: dva sina ?

1.1.1.1.2.1.5. ZDRAVKO sin Jakin i Kate Fišić, r.1959.
          Anđa Marelja r.1964, vinčani 1982.
Dica: Marijana, Ivana, Katarina


1.1.1.2. ILIJA sin Jandrin i Ruže Kelava, r. 1873.
          Milka Zrno, vinčani 1896.
Dica:


1.1.2. JAKOV sin Ivanov i Ivane Suša, r. 1843. umro 1922., did Mare «Izgorilice»
         Kaja Mihaljević iz Zagoričana, vinčani 1867.
Dica: Marko, Anđa, Mara, Jure, Mate

1.1.2.1. MARKO sin Jakovljev i Kate Mihaljević, r. 1870., umro 1929. sušica
          Anđa Pravdić (Ležo), r. 1875., vinčani 1893., umrla 1934.
Dica: Matija, Milka, Janja, Delfa

1.1.2.1.1. IVAN zv. Luka, sin Markov i Anđe Pravdić, r. 1899., umro 1918., «ranjen i umro u bolnici»
          Cela Ivković, r. 1897., vinčani 1917., priudala se za Jakova Vukića 
Dica:


1.1.2.2. JURE sin Jakovljev i Kate Mihaljević, r. 1883.            
          Janja Duvnjak, r. 1882., vinčani 1907.
Dica:


1.1.3. MATE sin Ivanov i Ivane Suša               
          Anđa Mikulić s Grgurića , vinčani 1876.
Dica: imali samo jednu ćer koja se udala za Šuline kod Zubera


Početna >>>

Nastavak >>>Komentari (0)add comment

Napišite komentar
smaller | bigger

security image
Upišite prikazane znakove


busy